شنبه, 08 مهر, 1402
SATURDAY, September 30, 2023

سالن شهید افراسیابی
استخر روباز قهرمانی مجموعه
سالن بدنسازی آقایان و بانوان
زمین چمن طبیعی شماره یک
استخرهای بین المللی 9 دی
9 باب زمین تنیس مجموعه
سالن سنگ نوردی مجموعه
آب و هوا
سروش
سایر اخبار
یک شنبه 26 شهریور - یک شنبه 26 شهریور
دو شنبه 20 شهریور - طی حکمی صورت گرفت
دو شنبه 20 شهریور - اطلاعیه تعطیلی مجموعه های ورزشی تابعه شرکت توسعه
شنبه 18 شهریور - دیدار رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین با سرپرست مجموعه شهید شیرودی
چهار شنبه 15 شهریور - با حضور جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش برگزار شد/
مزایدات و مناقصات
سه شنبه 04 مهر - بهره برداری از زمینهای تنیس خاکی ویکباب سالن سرپوشیده تنیس و بوفه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
سه شنبه 04 مهر - بهره برداری از زمین تنیس چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
چهار شنبه 22 شهریور - بهره برداری از زمین فوتبال گل کوچک واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
شنبه 04 شهریور - بهره برداری از زمینهای تنیس خاکی ویکباب سالن سرپوشیده تنیس و بوفه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
شنبه 04 شهریور - بهره برداری اززمین تنیس چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
به مجموعه ورزشی شهید شیرودی خوش آمدید

در سال 1313 نسبت به خریداری زمین ورزشگاه از سوی متولیان امر اقدام گردید و در همان سال فعالیت ورزشی آغاز و در سال 1318 زمین شماره یک افتتاح و 1319 استخر قهرمانی مورد بهره برداری قرار گرفته و پس از سالیان متمادی به ترتیب مکانهای جدید نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved