چهارشنبه, 28 اردیبهشت, 1401
WEDNESDAY, May 18, 2022
سالن شهید افراسیابی
استخر روباز قهرمانی مجموعه
سالن بدنسازی آقایان و بانوان
زمین چمن طبیعی شماره یک
استخرهای بین المللی 9 دی
9 باب زمین تنیس مجموعه
سالن سنگ نوردی مجموعه
آب و هوا
سروش
سایر اخبار
دو شنبه 26 اردیبهشت - حضور سنگربان افسانه ای فوتبال ایران در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
دو شنبه 26 اردیبهشت - با همکاری و هماهنگی صورت گرفته توسط مهندس مهدی همتی؛
شنبه 24 اردیبهشت - مهندس مهدی همتی تأکید کرد: ناظرین مجموعه به وظایف محوله عمل کنند
شنبه 24 اردیبهشت - بررسی تکمیل پروژه های ورزشی استان کردستان
پنج شنبه 22 اردیبهشت - حضور سرزده مهندس عاصم یوسفی در سالن شهید افراسیابی
مزایدات و مناقصات
سه شنبه 30 فروردین - بهره برداری از استخر بانوان (تاجیکی) به انضمام و سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
سه شنبه 30 فروردین - بهره برداری از استخر آقایان (نوفلاح) به انضمام سالن اتاق های ماساژ و سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
سه شنبه 30 فروردین - بهره برداری از استخر روباز به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
چهار شنبه 24 فروردین - بهره برداری از زمین چمن مصنوعی فوتبال شماره 1و زمین چمن طبیعی فوتبال شماره 2 به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
چهار شنبه 24 فروردین - بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شماره 1در مجموعه شهید شیرودی و زمین چمن مصنوعی فوتبال شماره 2در مجموعه کبکانبان به انضمام سایر متعلقات آن
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
به مجموعه ورزشی شهید شیرودی خوش آمدید

در سال 1313 نسبت به خریداری زمین ورزشگاه از سوی متولیان امر اقدام گردید و در همان سال فعالیت ورزشی آغاز و در سال 1318 زمین شماره یک افتتاح و 1319 استخر قهرمانی مورد بهره برداری قرار گرفته و پس از سالیان متمادی به ترتیب مکانهای جدید نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved