پنج شنبه, 18 خرداد, 1402
THURSDAY, June 8, 2023
چهار شنبه 23 فروردین
برگزاری مراسم شب قدر و شب شهادت حضرت علی (ع) با حضور معاون رییس جمهور و مدیرعامل شرکت توسعه
برگزاری مراسم شب قدر و شب شهادت حضرت علی (ع) با حضور معاون رییس جمهور و مدیرعامل شرکت توسعه
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید شیرودی، این مراسم شب گذشته با حضور سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور، مهیار عسگریان مدیرعامل و حمیدرضا رحیمی و سعید ابوالفتحی معاونین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مهدی همتی مدیر مجموعه شهید شیرودی برگزار شد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved