دوشنبه, 04 بهمن, 1400
MONDAY, January 24, 2022
جمعه 05 آذر
بازدید وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری المپیک زاهدان
بازدید وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری المپیک زاهدان
دکتر سجادی در ادامه سفر خود به استان سیستان و بلوچستان صبح امروز جمعه از ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری المپیک زاهدان که توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در حال ساخت است، بازدید کرد و در جریان روند تکمیل این پروژه قرار گرفت.

در بازدید این پروژه مهندس پژومند مدیر منطقه معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور حضور داشت و در خصوص پروژه توضیحات لازم را ارائه نمود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved