جمعه, 07 بهمن, 1401
FRIDAY, January 27, 2023
یک شنبه 11 دی
انتصاب سرپرست حراست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی
انتصاب سرپرست حراست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی
مهدی افشاری به عنوان سرپرست حراست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی منصوب شد .
طی حکمی از سوی حمیدرضا تاجیک سرپرست حراست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مهدی افشاری به عنوان "سرپرست حراست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی" منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، در متن این حکم آمده است:
نظر به تعهد و سوابق جنابعالی ، بدینوسیله به سمت " سرپرست حراست مجموعه ورزشی شهید شیرودی" منصوب می گردید .امید است در انجام امور محوله ، حفظ سیانت از ارزشهای والای اسلامی ، همچنین رعایت اصول حفاظتی و حراستی بر مبنای شرح وظایف ابلاغی ، موفق و موید بوده و با توکل به خداوند متعال و در ظل عنایات حضرت ولیعصر ( عج) و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری سربلند و پیروز باشید .


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved