چهارشنبه, 28 اردیبهشت, 1401
WEDNESDAY, May 18, 2022
شنبه 24 اردیبهشت
مهندس مهدی همتی تأکید کرد: ناظرین مجموعه به وظایف محوله عمل کنند
مهندس مهدی همتی تأکید کرد: ناظرین مجموعه به وظایف محوله عمل کنند
پنجمین جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور مدیرمجموعه در دفتر مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، امروز شنبه 24 اردیبهشت ماه 1401، پنجمین جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه با حضور مهندس مهدی همتی بحثهای جامعی انجام شد.

مهندس مهدی همتی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در خصوص موارد مختلفی که در طول این 14 روز قرار بود پیگیری شود نکات مبسوطی را به حاضران ارائه نمود.


مواردی که در این جلسه مدیرمجموعه به حاضرین تأکید نمود بدین شرح است:

1- مجدداً تأکید می کنم در خصوص حفظ و حراست از اموال بیت المال کوشا باشید
2- نظارت ها در برخی موارد مشهود نیست و تأکید می کنم که هر واحد بایستی ناظر مخصوص به خود را داشته باشد
3- حتماً می بایستی یک نفر ناظر خدمات و یک نفر ناظر تأسیسات برای نیروهای مربوطه وجود داشته باشد
4- درخواست نصب چندین بیلبورد از سازمان زیباسازی در مجموعه
5- پیگیری رنگ آمیزی مجموعه از سوی شهرداری تهران
6- پیگیری و درخواست کاشت گل در مجموعه با هماهنگی شهرداری تهران
7- تعمیرات و نوسازی VIP سالن شهید افراسیابی
8- مکانیزه نمودن سیستم ورود و خروج در مجموعه
9- راه اندازی زمین دومنظوره که در ضلع غربی مجموعه هست


در خاتمه حاضرین در جلسه پیشنهادات و عملکرد خود را طی این 2 هفته و موضوعاتی که در جلسه قبل می بایستی عملیاتی کنند موضوعات مربوطه را خدمت مدیریت مجموعه ارائه نمودند.

در این جلسه علیرضا فاضلی معاونت پشتیبانی ، حسن خدایارپور کارشناس ورزشی ، حمید آرایش کارشناس فنی ، مهدی افشاری معاون حراست ، اسماعیلی مسئول بسیج ، نصراله سهرابی مسئول فنی ، هدی خلیلی مسئول امور مالی و علیرضا وفایی کارشناس ورزشی مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved