شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
دو شنبه 30 آبان
برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
چهار صندوق در چهار مجموعه ورزشی؛


انتخابات شورای اسلامی کار در هیات تشخیص کارکنان از ساعت 9 صبح امروز دوشنبه ۳۰ آبان ماه در حوزه های انتخابیه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، این دوره از انتخابات شورای اسلامی کار مختص کارکنان رسمی کارگری، طرح های عمرانی و مشاغل کارگری شرکت توسعه و با مدیریت امور اداری و نظارت حراست دفتر مرکزی و حضور ۴ کاندیدا به عنوان نماینده های کارکنان برگزار شد.

گفتنی است چهار صندوق رای واقع در دفترمرکزی و مجموعه های ورزشی آزادی، شهید کشوری و شهید شیرودی جهت اخذ آرای همکاران مستقر شده بود.

در پایان این انتخابات، محمد گلشنی اصل با ۴۴ رای به عنوان نفر منتخب برگزیده شد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved