چهارشنبه, 02 خرداد, 1403
WEDNESDAY, May 22, 2024
دو شنبه 20 شهریور
طی حکمی صورت گرفت
سهرابی به عنوان سرپرست معاون اداری و مالی مجموعه ورزشی شهید شیرودی منصوب گردید

طی حکمی صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور؛ امروزدوشنبه 20 شهریور ماه 1402 جلسه ای با حضور پرسنل و محسن خمارلو سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد .


در این نشست؛ خمارلو سرپرست مجموعه ورزشی شهید شیرودی ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی و قبولی عزادارای ها ، با اشاره به اقدامات صورت گرفته ، از زحمات حاضرین و کارکنان مجموعه، تشکر نمود.

در ادامه، مراسم تودیع و معارفه معاونت اداری و مالی مجموعه صورت گرفت.

با توجه به مصوبه کمیته منابع انسانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مورخ 20/6/1402 و موافقت اعضاء با انتصاب آقای نصراله سهرابی، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای حسن ملک محمدی معاون پیشین اداری و مالی با حکم محسن خمارلو مهندس نصراله سهرابی به عنوان سرپرست معاون اداری و مالی مجموعه منصوب گردید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved