شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
یک شنبه 29 آبان
روز دوشنبه 30 آبان 1401 ، فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز ممنوع است
روز دوشنبه 30 آبان 1401 ، فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز ممنوع است
بنا به تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران؛

بنا به تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران و به منظور حفظ سلامتی ورزشکاران و قهرمانان روز دوشنبه 30 آبان 1401 ؛ فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز در مجموعه شهید شیرودی بطور کامل ممنوع می باشد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، با توجه به افزایش گردوغبار و افزایش شاخص کیفیت آلودگی هوا بعدازظهر امروز جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران برگزار شد.

باتوجه به اهمیت موضوع و نظر به تصمیمات متخذه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران و نظر به اینکه اصل مهم برای همه حفظ سلامت مردم است، به اطلاع کلیه قهرمانان و ورزشکاران می رساند فردا دوشنبه 30 آبان 1401 ، فعالیت های ورزشی در فضاهای باز در مجموعه ورزشی شهید شیرودی بطور کامل ممنوع می باشد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved