سه شنبه, 27 مهر, 1400
TUESDAY, October 19, 2021
چهار شنبه 14 مهر
دیدار روسای فدراسیون های تیر و کمان و هاکی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
دیدار روسای فدراسیون های تیر و کمان و هاکی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
همکاری های دو جانبه فدراسیون های هاکی و تیر وکمان با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دیدار روسای این فدراسیون ها با مدیرعامل شرکت بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، چهارشنبه 14مهرماه "بهرام قدیمی" رئيس فدراسیون هاکی با حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ضمن تبریک و خیرمقدم به مهندس عاصم یوسفی بابت انتصاب وی به سمت مدیرعاملی شرکت، جلسه ای را در خصوص آخرین وضعیت اماکن فدراسیون هاکی در مجموعه ورزشی انقلاب با وی برگزار کرد.

در ادامه نیز "شعبانی بهار" رئيس فدراسیون تیر اندازی با کمان ضمن تبریک انتصاب مهندس عاصم یوسفی ، پیرامون همکاری دو جانبه این فدراسیون و شرکت توسعه، مباحثی با محوریت بررسی و ساماندهی اماکن ورزشی دراختیار آنها در مجموعه ورزشی آزادی، مطرح و طرفین به تبادل نظر پرداختند.

در این جلسات، حسینی عضو هیات مدیره شرکت توسعه نیز حضور داشت.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved