دوشنبه, 26 مهر, 1400
MONDAY, October 18, 2021
شنبه 17 مهر
مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به استان مرکزی سفر کرد
مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به استان مرکزی سفر کرد
در راستای بازدید از پروژه ها و اماکن ورزشی و به دستور وزیر ورزش و جوانان/

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از پروژه ها و اماکن ورزشی استان مرکزی بازدید خواهدکرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و با اعلام حقدادی مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی ، مهندس علیرضا عاصم یوسفی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور روز شنبه ۱۷ مهرماه با سفر به شهراراک از پروژه های ورزشی استان مرکزی بازدید خواهد نمود.

در این سفر یک روزه مهندس عاصم یوسفی از پروژه ها و اماکن ورزشی سه شهرستان اراک ، کمیجان و خنداب را از نزدیک بازدید خواهند نمود.

پروژه هایی که در این سفر مورد بازدید قرار خواهند گرفت در (شهرستان اراک: دهکده المپیک ، استادیوم 15هزارنفری امام خمینی ، پیست اسکیت 22بهمن،سالن 3هزارنفره ومجموعه ورزشی شهدای 5مرداد) در (شهرستان کمیجان : سالن چندمنظوره کمیجان ، سالن ورزشی خسروبیگ و زمین چمن میلاجرد) در (شهرستان خنداب : مجموعه ورزشی خنداب ، زمین چمن جاورسیان و زمین چمن دهچال) میباشند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved