چهارشنبه, 02 خرداد, 1403
WEDNESDAY, May 22, 2024
دو شنبه 22 اسفند
کاهش ساعت کاری مجموعه ورزشی شهید شیرودی درآخرین سه شنبه سال جاری /

کاهش ساعت کاری مجموعه ورزشی شهید شیرودی درآخرین سه شنبه سال جاری /
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی به اطلاع اعضای محترم می رساند آخرین سه شنبه ی سال مورخ 23/12/1401 کلیه اماکن مجموعه از ساعت 13 تعطیل می باشد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved