شنبه, 08 مهر, 1402
SATURDAY, September 30, 2023
یک شنبه 26 شهریور
یک شنبه 26 شهریور
حضور سرپرست شرکت توسعه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی

یک شنبه 26 شهریور

سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی دقایقی را با سرپرست مجموعه دیدار و گفت و گو و پس از آن از مجموعه ورزشی شهید کشوری بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مهیار عسگریان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور صبح روز یکشنبه ۲۶ شهریور 1402 با حضور در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ضمن دیدار با محسن خمارلو سرپرست مجموعه در خصوص آخرین وضعیت این مجموعه، خدماتی که به ورزشکاران و فدراسیون ها ارائه می شود و نیز چمن مصنوعی فوتبال مجموعه که قرار است در اوایل پاییز تعویض شود گفت و گو کرد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved