دوشنبه, 26 مهر, 1400
MONDAY, October 18, 2021
شنبه 17 مهر
مهندس عاصم یوسفی از پروژه ها و اماکن ورزشی اراک بازدید کرد
مهندس عاصم یوسفی از پروژه ها و اماکن ورزشی اراک بازدید کرد
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور پس از جلسه با استاندار مرکزی، از پروژه ها و اماکن ورزشی اراک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس علیرضا عاصم عصر روز شنبه ۱۷ مهرماه از برخی پروژه ها و اماکن ورزشی شهر اراک نیز بازدید و در جریان وضعیت آنها قرار گرفت.

دهکده المپیک ، استادیوم 15هزارنفری امام خمینی ، پیست اسکیت 22بهمن، سالن 3هزارنفری ومجموعه ورزشی شهدای 5مرداد از جمله این اماکن بودند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved