دوشنبه, 26 مهر, 1400
MONDAY, October 18, 2021
چهار شنبه 21 مهر
بررسی پروژه های ورزشی استان اردبیل و رفع موانع پيشرفت پروژه ها
بررسی پروژه های ورزشی استان اردبیل و رفع موانع پيشرفت پروژه ها
دیدار انوشیروانی با مهندس عاصم یوسفی/

در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، پروژه های ورزشی این استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، سجاد انوشیروانی مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل عصر چهارشنبه ۲۱ مهرماه با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه ضمن تبریک انتصاب مهندس علیرضا عاصم یوسفی با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه که امینی مدیر فنی منطقه نیز حضور داشت، گزارشی از آخرین وضعیت اماکن ورزشی و پروژه های اردبیل ارائه و مدیرعامل شرکت توسعه در جریان روند آنها قرار گرفت.

در خاتمه مهندس عاصم یوسفی به مدیر منطقه مربوطه دستور داد تا با همکاری استان و اداره کل ورزش و جوانان اردبیل، موانع پیش روی پيشرفت پروژه ها و نواقص این استان را برطرف کند تا مردم و ورزشکاران استان بتوانند به نحو احسن از اماکن ورزشی استفاده نمایند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved