چهارشنبه, 10 آذر, 1400
WEDNESDAY, December 1, 2021
یک شنبه 30 آبان
بررسی وضعیت آماده سازی زمین های تنیس مجموعه ورزشی انقلاب در بازدید میدانی مهندس عاصم یوسفی
بررسی وضعیت آماده سازی زمین های تنیس مجموعه ورزشی انقلاب در بازدید میدانی مهندس عاصم یوسفی
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از زمین های تنیس مجموعه ورزشی انقلاب بازدید میدانی به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مهندس علیرضا عاصم یوسفی صبح امروز یکشنبه ۳۰ آبان ماه به همراه عزیزی رییس فدراسیون تنیس و فتحی مدیر مجموعه ورزشی انقلاب از زمین های تنیس این مجموعه بازدید و به بررسی حضوری مشکلات مربوطه پرداخت.

طی این بازدید، وضعیت آماده سازی استادیوم تنیس، زمین های VIP تنیس، سالن شماره ۳ تنیس و همچنین زمین های تنیس مجاورت جاده تندرستی بررسی و مشکلات و مسائل موجود خدمت مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ارائه شد.

در ادامه مهندس عاصم یوسفی با تاکید بر سرویس دهی مطلوب به ورزشکاران و اعضای مجموعه به فتحی دستور داد تا با اقدامات بهتر و رفع مشکلات، خدمات بهینه ای به ورزشکاران و اعضای مجموعه داده شود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved