دوشنبه, 04 بهمن, 1400
MONDAY, January 24, 2022
چهار شنبه 03 آذر
دیدار علیرضا دبیر با مهندس عاصم یوسفی
دیدار علیرضا دبیر با مهندس عاصم یوسفی
رییس فدراسیون کشتی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، عصر چهارشنبه سوم آذرماه علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی با حضور در دفتر مهندس علیرضا عاصم یوسفی، با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه پیرامون اماکن و پروژه های فدراسیون کشتی در مجموعه ورزشی آزادی و نحوه قرارداد و بهره برداری آنها، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه، بهروز سطوتی مدیر قراردادهای جاری شرکت، گزارشی از وضعیت قراردادهای این فدراسیون ارائه کرد.تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved