جمعه, 07 بهمن, 1401
FRIDAY, January 27, 2023
یک شنبه 27 آذر
با همراهی مهدی همتی صورت گرفت /
با همراهی مهدی همتی صورت گرفت /
فرمانده سازمان بسیج ادارات امروز با حضور در مجموعه ورزشی شهید شیرودی ضمن بازدید از پایگاه بسیج شهید افراسیابی در جریان اقدامات و فعالیت های پایگاه بسیج قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، امروز یکشنبه 27 آذر ماه ، سرهنگ تیموری فرمانده سازمان بسیج ادارات با حضور در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی با مهدی همتی مدیر مجموعه و فرمانده پایگاه بسیج شهید افراسیابی دیدار و گفتگو کرد .
در ادامه این بازدید سرهنگ تیموری از فعالیت های انجام شده پایگاه شهید افراسیابی و اقدامات انجام شده پایگاه در راستای امور فرهنگی ، ورزشی و اهداف از پیش تعیین شده قدردانی کرد.تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved