یکشنبه, 03 مهر, 1401
SUNDAY, September 25, 2022
شنبه 22 مرداد
بررسی وضعیت پروژه های ورزشی استان آذربایجان شرقی
بررسی وضعیت پروژه های ورزشی استان آذربایجان شرقی
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، امروز شنبه ۲۲ مرداد در دیدار حبیب ستوده نژاد مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، وضعیت پروژه های ورزشی این استان از جمله استخر قهرمانی تبریز، ورزشگاه ملکان و همچنین بازسازی پیست ورزشگاه‌های یادگار امام تبریز و مراغه بررسی شد.

این دیدار به مدت یک ساعت در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه به طول انجامید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved