شنبه 29 آبان دیدار بیاتانی شهردار ناحیه 3 منطقه 7 با جلائیان  
   
  تعامل و همکاری های فی مابین محوریت اصلی گفتگو؛

شهردار ناحیه 3 منطقه 7 با مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی دیدار کرد .

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، بیاتانی شهردار ناحیه 3 منطقه 7 با جلائیان مدیرمجموعه ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو نمود.

در این نشست که در محل دفتر مدیریت مجموعه انجام شد ،بیاتانی ضمن تشکر، خواستار توسعه همکاری های فی مابین با مجموعه شد.

در ادامه جلائیان ضمن خوش آمدگویی به شهردار و تشکر و قدردانی از پرسنل زحمتکش شهرداری در خصوص مسائل پیرامونی مجموعه به بحث و تبادل نظر پرداخته و خواستار اجرای طرح های عمرانی پیشنهادی و همچنین طرح های در دست اقدام شدند.