شنبه 24 مهر تکریم و معارفه مشاور وزیر در امور ایثارگران، سرپرست معاونت امور بانوان و سرپرست خبرگزاری برنا  
   
  ششمین جلسه شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان/

در ششمین جلسه شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان مشاور وزیر در امور ایثارگران، سرپرست معاونت امور بانوان و سرپرست خبرگزاری برنا معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، صبح امروز شنبه ۲۴ مهرماه ششمین جلسه شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان با حضور دکتر سجادی وزیر، مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و معاونین وزارتخانه برگزار شد.

دکتر اسماعیل احمدی با حفظ سمت در جایگاه حوزه ی وزارتی؛ بعنوان مشاور ایثارگران وزیر و سرکار خانم دکتر مریم کاظمی پور بعنوان سرپرست معاونت بانوان معرفی شدند.

همچنین آقای محمد امین میرزایی که از خبرنگاران مجرب و مدیران رسانه ای کشور می باشد بعنوان مدیرعامل خبرگزاری برنا منصوب شدند.

در این جلسه از زحمات آقای مبین سرپرست سابق برنا و سید قاسم قاسمی مشاور سابق ایثارگران و سرکار خانم دکتر فرهادی زاد معاون سابق بانوان وزارتخانه تقدیر شد.