پنج شنبه 07 اردیبهشت آری شیرودی ها زنده اند و زنده می مانند  
   
  هشتم اردیبهشت سالروز آسمانی شدن سردار رشید اسلام، ناجی غرب، فاتح گردنه ها و ارتفاعات آریا، بازی دراز، می مک، دشت ذهاب و پادگان ابوذر در دفاع مقدس، خلبان شهید علی اکبر قربان شیرودی است.
یادش گرامی باد.