دو شنبه 01 آذر ارزیابی اماکن مورد بهره برداری فدراسیون های سوارکاری و دوومیدانی در مجموعه های ورزشی  
   
  دیدار روسای فدراسیون های سوارکاری و دوومیدانی با مهندس عاصم یوسفی/

همکاری های دو فدراسیون های سوارکاری و دوومیدانی با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دیدار روسای این فدراسیون ها با مدیرعامل شرکت بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، عصر دوشنبه اول آذرماه خلیلی رئيس فدراسیون سوارکاری با حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، جلسه ای را در خصوص آخرین وضعیت بهره برداری از مجموعه نوروزآباد با مهندس عاصم یوسفی برگزار کرد.

در ادامه صیامی رئيس فدراسیون دوومیدانی نیز در جلسه ای با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی پیرامون استادیوم های دوومیدانی و مجموعه دوومیدانی آفتاب، مباحثی مطرح و طرفین به تبادل نظر پرداختند.

این جلسات جداگانه، حدود یک ساعت در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به طول انجامید.