دوشنبه, 04 تیر, 1403
MONDAY, June 24, 2024
چهار شنبه 04 مرداد
برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم با حضور جامعه بزرگ ورزش و جوانان
سه شنبه 03 مرداد


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved