دوشنبه, 27 فروردین, 1403
MONDAY, April 15, 2024
دو شنبه 02 آبان
حصور وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان
افتتاح کمپ های تمرین فدراسیون ورزش های رزمی و جودو


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved