شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
دو شنبه 02 آبان
حصور وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان
افتتاح کمپ های تمرین فدراسیون ورزش های رزمی و جودو


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved