شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
دو شنبه 16 آبان
سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی میزبان رقابت های هفته اول سوپر لیگ کاراته


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved