جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
جمعه 08 تیر
میزبانی شایسته سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی از محل اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری با حضور پرشور جامعه ورزش


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved