دوشنبه, 27 فروردین, 1403
MONDAY, April 15, 2024
سه شنبه 15 اسفند
مراسم روز درختکاری
مراسم روز درختکاری در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی با حضور امیر سرتیپ دوم فولادی، سردار سرتیپ دوم توکلی و تعدادی از روسای فدراسیون های ورزشی برگزار شد


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved