دوشنبه, 04 بهمن, 1400
MONDAY, January 24, 2022
سه شنبه 14 دی
آیین گلریزان و کمک مومنانه پهلوان میدان بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با همیاری فدراسیون های ورزشی و همکاری مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی در سالن شهید افراسیابی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved