جمعه, 07 مهر, 1402
FRIDAY, September 29, 2023
دو شنبه 30 آبان
برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار، ویژه کارکنان (مشاغل کارگری-رسمی کارگری و طرح های عمرانی) شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved