چهارشنبه, 02 خرداد, 1403
WEDNESDAY, May 22, 2024
چهار شنبه 19 اردیبهشت
مراسم اختتامیه جام یونس شکوری در مجموعه ورزشی شهید شیرودی با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد
عکس: پوریا جانساری


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved