دوشنبه, 27 فروردین, 1403
MONDAY, April 15, 2024
چهار شنبه 18 آبان
سالن بزرگ افراسيابی ميزبان مسابقات کشوری هنرهای رزمی (فینال مسابقات mma در مجموعه ورزشی شهید شیرودی)


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved