شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
چهار شنبه 18 آبان
سالن بزرگ افراسيابی ميزبان مسابقات کشوری هنرهای رزمی (فینال مسابقات mma در مجموعه ورزشی شهید شیرودی)


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved