پنج شنبه, 18 خرداد, 1402
THURSDAY, June 8, 2023
چهار شنبه 18 آبان
سالن بزرگ افراسيابی ميزبان مسابقات کشوری هنرهای رزمی (فینال مسابقات mma در مجموعه ورزشی شهید شیرودی)


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved