جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
جمعه 15 تیر
میزبانی سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی از محل اخذ رای مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری با حضور پرشور جامعه ورزش


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved