سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
جمعه 13 خرداد
برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت سی و سومین رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در جلوی درب اصلی مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved