سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
زمین چمن فوتبال مصنوعی شماره دو ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
این زمین در ضلع جنوبی مجموعه در متراژی حدود 280 متر مربع احداث شده است.

ازاین زمین برای برگزاری مسابقات گل کوچک استفاده می شود.


این زمین که بیشتر برای انجام تمرین و بازی های دوستانه استفاده می شود در سالجاری مورد مرمت و بازسازی اساسی قرار گرفته است.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved