سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
سالن کشتی توفیق جهانبخت ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
سالن کشتی توفیق جهانبخت در ضلع جنوبی مجموعه قراردارد.

این سالن که از دیرباز محل تمرین تیم های ملی بوده به دلیل کمبود فضای مناسب و نداشتن سکوی تماشاگران امکان برگزاری مسابقات رسمی را ندارد.

بهره برداری از این سالن که در ورودی آن از خیابان ورزنده باز می شود بر عهده فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران قراردارد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved