سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
سالن بوكس شهيد كاملي ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
این سالن در اختیار هیئت بوکس استان تهران قرار دارد.

سالن بوکس شهید کاملی واقع در ضلع جنوبی مجموعه ورزشی شهید شیرودی و در مجموعه شهید کبگانیان واقع شده که از آن برای کلاسهای آموزشی و نیز گاهی مسابقات رسمی استفاده می شود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved