سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
سالن ورزشهای رزمی ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
سالن ورزش های رزمی در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان واقع در ضلع جنوبی مجموعه ورزشی شهید شیرودی و در خیابان شهید مفتح قراردارد.

این سالن در اختیار فدراسیون ورزش های رزمی قراردارد و کلاس های آموزشی به صورت مستمر درآن برگزار می شود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved