چهارشنبه, 02 خرداد, 1403
WEDNESDAY, May 22, 2024
سالن ورزشهای رزمی ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
سالن ورزشهای رزمی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved