سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
زمین چمن فوتبال طبیعی شماره دو ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
زمین چمن طبیعی شماره 2 مجموعه ورزشی شهید شیرودی در ضلع شرقی این مجموعه قراردارد.

این زمین قدیمی در سال 1318 تاسیس و بیشتر برای مقاصد تمرینی وآموزشی در نظر گرفته شده است.

این زمین در مجاورت استخر قهرمانی روباز قرار دارد و برای آن جایگاه تماشاگران موقت تعبیه شده است.

در این زمین همچنین برخی از بازیهای لیگ استانی به ویژه در رده پایه برگزار می شود.

در سالهای اخیر علاوه بربهره برداری هیات فوتبال استان تهران برای برپایی مدرسه فوتبال اردو های ورزشی تیم های مختلف جانبازان و معلولان در این زمین برپا شده است.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved