دوشنبه, 26 مهر, 1400
MONDAY, October 18, 2021
سالن سنگ نوردی زنده یاد داودی ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
سالن سنگ نوردی زنده یاد داودی در ضلع جنوبی مجموعه قراردارد.

این سالن که دارای محوطه هایی برای تمرین و مسابقات است زیر نظر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی اداره می شود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved