سه شنبه, 27 مهر, 1400
TUESDAY, October 19, 2021
سالن تكواندو ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
سالن تکواندو زیر نظر فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود و ازآن برای کلاس های آموزشی استفاده می گردد.

این سالن در ضلع جنوبی مجموعه ورزشی شهید شیرودی و در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان قراردارد.

برخی مسابقات رسمی نیز در این سالن برگزار می شود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved