سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
استخر قهرمانی ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
تاریخ ساخت استخر قهرمانی مطابق عکسهای قدیمی که در دست است در سال 1319 بوده است.

مساحت آن حدود 2306 متر مربع می باشد.

استخر روباز قهرمانی شامل فضاهای رختکنی و دوش و اتاق مربیان است.

این استخر از قدیمی ترین استخرهای قهرمانی در ایران به شمار می رود که در آن صدها مسابقه مهم شنا،شیرجه و واتر پلو برگزارشده است.

با بازسازی آن طی سال 1390 امکان استفاده 4 فصل از این استخر فراهم شده که در نوع خود جالب توجه است.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved