شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
شنبه 18 دی
نامگذاری بلوار اصلی مجموعه ورزشی انقلاب به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
با حضور وزیر ورزش و جوانان، رییس کمیته ملی المپیک و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved