پنج شنبه, 18 خرداد, 1402
THURSDAY, June 8, 2023
دو شنبه 13 دی
برپایی ایستگاه صلواتی در محوطه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی
با حضور مهندس علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل و همکاران و پذیرایی صلواتی از اعضای مجموعه ورزشی انقلاب

به همت پایگاه بسیج ثامن الحجج (ع) و روابط عمومی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved