پنج شنبه, 27 مرداد, 1401
THURSDAY, August 18, 2022
دو شنبه 13 دی
برپایی ایستگاه صلواتی در محوطه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی
با حضور مهندس علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل و همکاران و پذیرایی صلواتی از اعضای مجموعه ورزشی انقلاب

به همت پایگاه بسیج ثامن الحجج (ع) و روابط عمومی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved