یکشنبه, 19 آذر, 1402
SUNDAY, December 10, 2023
شنبه 24 مهر
جشنواره ورزشی تفریحی ۱۴۰۰ در مجموعه های ورزشی کشور / ۱
به مناسبت هفته تربیت بدنی/ شروع از ۲۶ مهر ماه
#حال-خوب-دسته-جمعی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved