چهارشنبه, 02 خرداد, 1403
WEDNESDAY, May 22, 2024
دو شنبه 01 آبان
گزارش صداوسیما از بازگشایی سالن دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید کشوری به مناسبت هفته تربیت بدنی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved