پنج شنبه, 18 خرداد, 1402
THURSDAY, June 8, 2023
یک شنبه 30 آبان
گفتگوی تلفنی مهندس عاصم یوسفی با شبکه خبر پیرامون سالن ژیمناستیک و زمین چوگان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved