چهارشنبه, 28 اردیبهشت, 1401
WEDNESDAY, May 18, 2022
دو شنبه 03 آبان
تجلیل از مدال آوران المیپک و پارالمپیک در سالن ۱۲ هزارنفری آزادی با حضور رییس جمهور


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved