پنج شنبه, 18 خرداد, 1402
THURSDAY, June 8, 2023
یک شنبه 09 آبان
پخش جشنواره فرهنگی ورزشی سلامت مجموعه ورزشی آزادی از برنامه "در شهر" شبکه ۵ سیما


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved