جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
چهار شنبه 08 آذر
افتتاحیه جام یونس و حضور وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی شهید شیرودی و جمع پیشکسوتان فوتبال


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved