پنج شنبه, 18 خرداد, 1402
THURSDAY, June 8, 2023
پنج شنبه 06 آبان
کلیپی از حضور رییس جمهور محترم برای تماشای مسابقات کشتی پهلوانی در سالن 12 هزار نفری آزادی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved